PhDr. Štefánia Laskovská, klinický psychológ a psychoterapeut, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora

Autorka Shannon Thomasová odvážne otvára dvere trinástej komnaty – do tyranie, ktorú nevidno. Psychické týranie sa často vkráda po špičkách a neraz sa ukrýva za slovami lásky. Dostane vás do svojich osídel a rozmliaždi vám dušu. Ako sa niekto opovažuje vojsť do života iného človeka a začať ničiť jeho podstatu? Ako si strážiť život a nedovoliť tornádu v ľudskej podobe prehnať sa vašim životom znova? Kniha ponúka pomoc preživším, ako priliehavo nazýva autorka obete psychického týrania, vystúpiť z bludného kruhu a nespadnúť tak do rovnakej matrice správania. Je sprievodcom na ceste štádiami zotavovania po psychickom týraní. Zároveň apeluje na spoločnosť, aby prestala strkať hlavu do piesku pred týmto vážnym problémom, pretože popieranie je ignorovanie pravdy, ktorá leží priamo pred nami.

      Psychické týranie je veľmi často spojené s látkovým zneužívaním – na strane tyranov aj obetí. Počas mojej dvadsaťdvaročnej praxe s psychoterapiou a liečbou závislostí sa stretávam s mnohými podobami skrytej tyranie. Z hľadiska spoločenského je „vyslobodenie“ týranej obete, odhalenie a potrestanie tyrana dostatočným zadosťučinením. Samotná obeť však neraz ďalej trpí  úzkosťou, depresiami, či závislosťou  a  nedokáže viesť normálny rodinný a pracovný  život.  Vítame legislatívne zmeny, razantné trestnoprávne mechanizmy,  mediálnu pozornosť aj snahy spoločnosti materiálne pomáhať,  napriek  tomu absentuje aktuálna odborná literatúra, ktorá by sa zaoberala konkrétnymi formami  psychoterapeutickej pomoci obetiam.

   V tejto situácii prichádza komplexné dielo Shannon Thomasovej, ktoré poskytuje užitočné rady obetiam psychického týrania a odborníkom, odhodlaným podať pomocnú ruku. Vrelo preto odporúčam túto zrozumiteľne a prakticky napísanú knihu,  s ktorou zároveň prichádza nádej na obnovenie zdravých medziľudských vzťahov a vyvážený život.

   Špeciálna vďaka patrí všetkým, ktorí sa s oduševnením podieľali na tom, aby sa kniha dostala do rúk aj slovenskému čitateľovi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *