Mgr. Anna Minárová, o. z. Pomoc obetiam násilia

Keď sa mi dostalo možnosti prečítať si knihu s názvom Uzdravenie zo skrytého týrania, už len ten názov ma zaujal. Pracujem v neziskovej organizácii pre pomoc obetiam násilia, kde v poslednej dobe (cca 8 rokov) zaznamenávame enormne veľký nárast obetí domáceho násilia, ktorým bolo dlhodobo spôsobované utrpenie jedincami s veľmi vysokou inteligenciou. Títo svoje obete týrajú prevažne psychicky, ale aj fyzicky, ekonomicky, sociálne aj sexuálne. Títo toxickí jedinci s pokriveným charakterom spôsobujú utrpenie a ničia životy obetí a to celé roky veľmi zákerným a manipulatívnym spôsobom. Cielene bez svedkov svoje týranie udržujú v tajnosti, čo v trestnom konaní sťažuje dokazovanie trestnej činnosti páchateľa. Keď obete podajú na takýchto páchateľov trestné oznámenie, míňa sa to účinku. Tyrani pôsobia, že sú v poriadku a obeť sa javí ako nedôveryhodná. 

Shannon Thomas napísala knihu o tom. ako toxickí ľudia – páchatelia skrytého psychického týrania – môžu svojim vplyvom zničiť v obetiach pocit bezpečia, a duševného zdravia. Sú to  jedinci, ktorí obetiam  sústavne spôsobujú nepríjemnosti, porušujú zákony a pravidlá, prejavujú sa riskantným správaním, využívajú alebo zneužívajú svoje obete, opakovane im  spôsobujú bolesť a utrpenie, podvádzajú, sú manipulatívni a teší ich, keď môžu využívať druhých vo svoj prospech. Nerešpektujú iných ľudí ani zákony. Emočne vyčerpávajú svoje okolie, sú krutí, bezcitní a vykorisťujú. Svoje správanie opakujú stále dookola bez toho, aby ich trápilo, že druhým spôsobujú fyzickú či psychickú ujmu (absencia empatie).

Vychádzajúc z praxe môžeme konštatovať, že nebezpečné osobnosti môžu byť všade okolo nás. Prichádzajú nečakane, bez varovania a v rôznych podobách. Obeť vo vzťahu s takouto toxickou osobnosťou si často ani nevšimne, ako sa dopracovala k bezvýchodiskovej situácii  a zúfalstvu.   

Kniha „Uzdravenie zo skrytého týrania“ je fantastická kniha napísaná tak, aby mohla byť pre čitateľov prospešná a veľmi cenná v troch smeroch:

1. Pomôže obetiam uvidieť charakteristické črty psychického týrania a pochopiť, že ak sú vo vzťahu s toxickými ľuďmi, hrozí im veľké  riziko.

2. Podľa vzorca správania toxického človeka budú vedieť odhaliť a identifikovať svoj status a rozhodnúť sa pre slobodu a uzdravenie.

3. Môžu vstúpiť do šiestich fáz procesu uzdravenia s nádejou a veľkou vierou v zdarný výsledok.

Kniha je napísaná zrozumiteľným spôsobom na základe vedeckých poznatkov podložených výskumom a odborných skúseností autorky.

Kniha poskytuje obetiam, ktoré potrebujú uzdravenie z deštrukcie osobnosti, nielen návod postupných krokov na ceste k oslobodeniu z útlaku od toxických nebezpečných osobností, ale aj uzdravenie, obnovenie vlastnej identity a presvedčenie, že je možné vystúpiť z bludného kruhu a získať vlastnú sebaúctu a hodnotu. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *